Background Image

Reglament

Informació detallada sobre l'esdeveniment

Reglament

Cada participant en la travessa de SKIMO6 està obligat a disposar de la targeta federativa o una assegurança de dia que cobreixi la practica d’aquesta activitat.

Els equips han d’estar formats per 2 o 3 persones majors d’edat.  En tot el recorregut de la cursa els membres de l’equip han d’anar junts i no es podran separar.

En el cas que la previsió meteorològica sigui molt adversa i l'helicòpter no pugues volar, la organització es veuria en l'obligació d'anular la prova per motius de seguretat.

Cada corredor haurà de signar el reglament i d’aquesta manera accepta la seva participació sota la seva responsabilitat.  L’organització declina tota la responsabilitat en cas de danys personals o materials sofert per propis o tercers derivats de la celebració la SKIMO6.

En el cas que un equip abandoni la cursa, ho ha de comunicar a l’organització.
En cas d'abando d'un component en un equip de 2, l'altre ha d'abandonar, ja que com a mínim han d'arribar 2 a l'arribada perquè l'equip sigui comptabilitzat.
En cas d'abando d'un component en un equip de 3, aquest ha d'abandonar a mitja cursa a la zona d'Estall Serrer obligatoriament, d'aquesta manera l'equip podrà continuar i sera comptabilitzat a l'arribada.
 

Organitza

Patrocina