Reglament

Informació detallada sobre l'esdeveniment

REGLAMENT

Cada participant en la travessa de SKIMO4 està obligat a disposar de la targeta federativa de competició o una assegurança de dia que cobreixi la practica d’aquesta activitat.

LLICÈNCIA DE DIA

Cada participant està obligat a haver participat i acabat, la skimo6 i/o la Skimo10, en edicions passades.

Els equips han d’estar formats per 2 o 3 persones majors d’edat. En tot el recorregut de la cursa els membres de l’equip han d’anar junts i no es podran separar.

En el cas que la previsió meteorològica sigui molt adversa i l'helicòpter no pugues volar, la organització es veuria en l'obligació d'anular la prova per motius de seguretat.

Cada corredor haurà de signar el reglament AL FER INSCRIPCIÓ i d’aquesta manera accepta la seva participació sota la seva responsabilitat. L’organització declina tota la responsabilitat en cas de danys personals o materials sofert per propis o tercers derivats de la celebració la SKIMO4.

En el cas que un equip abandoni la cursa, ho ha de comunicar a l’organització.
En cas d’abandó d'un component en un equip de 2, l'altre ha d'abandonar, ja que com a mínim han d'arribar 2 a l'arribada perquè l'equip sigui comptabilitzat.
En cas d’abandó d'un component en un equip de 3, aquest ha d'abandonar OBLIGATÒRIAMENT en un punt de control de l’organització d'aquesta manera l'equip podrà continuar i serà comptabilitzat a l'arribada.

L'organització farà uns punts d'assistència /abandó durant els recorreguts per als participants que no es vegin capaç de continuar, quan l'organització ho cregui convenient, acompanyaran a tots els participants que hagin abandonat fent un comboi via terrestre fins a un punt de recollida on disposaran d'un vehicle de l'organització que els traslladarà fins a l'arribada.
Fora d'aquests punts llevat de lesió o problemes de salut importants tota evacuació anirà a càrrec del mateix corredor.

L’Organització es reserva el dret de modificació i ampliació de les cobertures d’assegurances sol·licitades als participants, segons allò que disposa la llei vigent en cada moment.

Per tot el que no estigui previst en aquest reglament l’organització pot fer valer el reglament de la FAM.

Per Puntuar a la Copa Andorra d’esquí de muntanya , els equips poden ser de 2 o 3 persones. La Copa Andorra, es gestionada directament per la F.A.M, la qual posarà a disposició de l’Organització els seus arbits i s’aplicarà el seu reglament.

http://www.fam.ad/index.php/documents_oficials/

Per puntuar a la Copa Catalana , els equips han de ser de només 2 persones. La Copa Catalana , es gestionada directament per la FEEC, la qual posarà a disposició de l’Organització els seus arbits i s’aplicarà el seu reglament.

REGLAMENT DE LES COMPETICIONS D'ESQUÍ DE MUNTANYA

Organitza

#ALLOTJAMENTS AndorraSkimo

Els nostres allotjaments oficials
Clean CO2

Andorra SKIMO 2018 calcula i compensa la seva petjada de carboni

Andorra SKIMO 2018 un esdeveniment organitzat per VSL Sports, es compromet amb la lluita contra el canvi climàtic. L’organització ha compensat les emissions que s’han generaran durant l’esdeveniment.

L’organització ha tancat un acord de col·laboració amb el projecte d’energia hidràulica anomenat Darica, ubicat a Turquia. Un projecte certificat per Verified Carbon Standard que ha banda de reduir emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle, redueix la contaminació de les aigües, dinamitza l’economia local, augmenta els llocs de treball i ajuda al desenvolupament social i econòmic de la zona.

Finalment l’organització, ha obtingut el certificat Clean CO2 que acredita la seva neutralitat.